Systému DIS Built – implementace, opravy, údržba

Sokolovská uhelná od naší skupiny získala komplexní řešení pro bilancování energetických toků včetně zákaznického systému. Jedná se o otevřený, modulárně řešený systém vytvořený pro teplárny a elektrárny, který svou funkčností podporuje činnost středního a vyššího managementu a rovněž může sloužit jako kvalitní diagnostický nástroj.

Sokolovska
Lokace: Sokolovská uhelná, právní nástupce a.s.

Systém Sokolovské pomáhá s hodnocením, bilancováním a optimalizací provozních režimů, diagnostikou technického stavu zařízení, a to v technickém i ekonomickém vyjádření.

Další příklady úspěšné spolupráce

Ctz
CTZ s.r.o., Uherské Hradiště

Energetický posudek k projektu snížení energetické náročnosti

Předmětem energetického posudku bylo vyhodnocení projektu na snížení energetické náročnosti spočívající v plynofikaci teplárny Mařatice -…

Fatra Napajedla
Fatra, a.s, Napajedla

Modernizace centrálních tepelných rozvodů

Předmětem energetického posudku bylo vyhodnocení projektu na snížení energetické náročnosti spočívající v modernizaci centrálních tepelných rozvodů…

Tedom
TEDOM a.s.

Snižování emisí dusíku na kogenerační jednotce

Díky použití denitrifikační metody SCR (selektivní katalytická redukce) vypouští kogenerační jednotka v areálu AVIA Praha, na…