Lidé v ORGREZ ECO

Disponujeme komplexním know-how potřebným k řízení ESG agendy. Naši experti mají mnohaleté zkušenosti v oblasti ochrany životního prostředí, udržitelné energetiky, inovativních technologií, taxonomie EU, řízení ESG rizik a projektů či automatizovaného zpracování dat a reportingu.

Screenshot_7_retus

Naši experti

Vladimír Hlavinka

Energy Sustainability Expert
vladimir.hlavinka@orgrez.cz

Jan Krišpín

EU Taxonomy and Environmental Advisor
jan.krispin@orgrez.cz

Hana Žůrková

Sustainability Risk Manager
hana.zurkova@orgrez.cz

Jan Hanus

Environmental Project Manager
jan.hanus@orgrez.cz

Veronika Vavrčíková

Environmental Specialist
veronika.vavrcikova@orgrez.cz

Michal Moroz

Business Development Manager
michal.moroz@orgrez.cz

Jan Huml

Data Expert
jan.huml@orgrez.cz

Sídlo společnosti

ORGREZ ECO s.r.o.

Hudcova 660/76d
Medlánky
612 00 Brno

IČO 19058080
C 132805/KSBR Krajský soud v Brně

Orgrez-mapa

Vladimír Hlavinka

Energy Sustainability Expert

Vladimír Hlavinka je zakladatel ORGREZ ECO, stejně tak vlastník a předseda představenstva skupiny technologických firem ORGREZ Group. ORGREZ ECO založil s vizí pomáhat především průmyslovým firmám v pragmatickém přechodu na udržitelné podnikání tak, aby bylo založené na datech a stále ekonomicky smysluplné. Vladimír má podnikatelské zkušenosti z mnoha zemí světa včetně Kanady, Holandska či Švýcarska, působil i jako ředitel divize výroba a člen představenstva ČEZ. V současné době je navíc místopředsedou Svazu moderní energetiky.

Jan Krišpín

EU Taxonomy and Environmental Advisor

Jan Krišpín je generálním ředitelem a členem představenstva ORGREZ, a.s. a dlouhodobě se z úrovně top managementu specializuje na rozvoj podnikání a přípravu investičních záměrů. Díky svým zkušenostem a know-how procesního inženýrství umí balancovat mezi technologicko-ekonomickou proveditelností záměru a jeho prosaditelností v povolovacích řízeních. Mezi ty se dnes řadí i taxonomie EU.

Hana Žůrková

Sustainability Risk Manager

Hana Žůrková má bohaté zkušenosti ve všech oblastech finančního řízení a managementu, akvizičního a poakvizičního procesu, hodnocení finančních rizik či krizového managementu. Mnoho let působila v klíčových manažerských pozicích firem ORGREZ, a.s. a ORGREZ Group, a.s., působících na energetickém trhu a dále v nadnárodním koncernu SHERWIN WILLIAMS, s pobočkami po celém světě. Je expertem na ESG z pohledu řízení podnikových rizik či metodologie ESG ratingů. V současnosti je navíc víceprezidentkou ČMAPM, Českomoravské asociace podnikatelek a manažerek, majitelkou firmy SEMPERA FRIGUSSI, s.r.o., zabývající se zdravým životním stylem a majitelkou spolku OCTOPUS, podporujícím rovné příležitosti napříč společností.

Jan Hanus

Environmental Project Manager

Jan Hanus je hlavním energetickým a environmentálním manažerem v ORGREZ ECO. Je absolventem strojní fakulty VUT v Brně se zaměřením na energetiku a ekologii. Honza má rozsáhlé zkušenosti z českého i ze zahraničních trhů v oblasti teplárenství, energetických řešení pro obce a firmy, a to zejména ve vztahu k přechodu na nízkoemisní a udržitelné zdroje, řešení energetických úspor a snižování uhlíkové stopy. Věnuje se také odpadovému hospodářství a propojení odpadového hospodářství s energetikou.

Veronika Vavrčíková

Environmental Specialist

Veronika Vavrčíková působí v ORGREZ ECO na pozici specialisty na životní prostředí. Je absolventem chemické fakulty VUT v Brně se zaměřením na chemii a technologie ochrany životního prostředí. Pro řízení a vedení projektů využívá znalosti ze studijního programu MBA Executive Management. Veronika pracuje na projektech zaměřených především na energetická řešení, zpracování a využívání odpadů a optimalizace provozních procesů vedoucích k udržitelnému podnikání. Má zkušenosti s návrhem technologií i následným zpracováním studií a dokumentací pro jednotlivá povolovací řízení. Dále se zabývá možnostmi dotačních programů.

Michal Moroz

Business Development Manager

Michal Moroz je v ORGREZ ECO odpovědný za rozvoj obchodních příležitostí a řízení vztahů se zákazníky. Je absolventem právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Michal má rozsáhlé zkušenosti z vedoucích manažerských pozic v soukromém i veřejném sektoru. V minulosti například působil jako náměstek ministra vnitra pro strategii a programové řízení nebo ve společnostech Securitas a Pinkerton. Je zakladatelem vzdělávací platformy Compliance Academy, která se zabývá problematikami Governance, Risk & Compliance, včetně řady aktivit v oblasti ESG. V současné době je také výkonným ředitelem Asociace kritické infrastruktury ČR.

Jan Huml

Data Expert

Jan Huml je hlavním datovým expertem ORGREZ ECO a současně zakládajícím partnerem spolupracující analytické společnosti integritas.ai. Honza čerpá z rozsáhlých praktických zkušeností v oblasti integrace, zpracování a využití velkých dat. Je specialistou nejen na vlastní datovou architekturu, ale současně na náročné integrace provozních a informačních systémů a využití nástrojů umělé inteligence. V minulosti působil jako technický ředitel ve společnosti SECURITAS ČR a Česká pošta Security.