Ecologically Sound, Economically Sensible

Pomáháme zákazníkům k udržitelnému podnikání. Jeho nastavení přitom chápeme jako dosažení rovnováhy tří E: ekonomiky, ekologie a efektivity. Navrhujeme účinné strategie, které jsou založené na datech, jsou ekologicky šetrné a zároveň ekonomicky i technicky smysluplné.

Posunout se k udržitelnosti
Hp-placeholder

Naše poslání

Jsme ESG odborníkem, který si zakládá na pragmatickém přístupu k řešení problémů svých zákazníků. Máme znalosti podložené více jak 65letou praxí v zavádění principů udržitelného podnikání v energetice, průmyslových společnostech a veřejné správě. Na podnikání se díváme v ekologických, ekonomických i technických souvislostech a s dlouhodobým výhledem.

Zjistit více
Hp-about

ESG komplexně
- od auditu po revizi

Provedeme vás tvorbou strategie a implementací ESG principů tak, aby vaše společnost plnila regulatorní požadavky v oblasti udržitelnosti, sociální odpovědnosti, správy a řízení, ale především tak, aby mělo udržitelné podnikání pozitivní dopad na ukazatele výkonnosti, vaše společnost byla konkurenceschopná, inovativní a atraktivní pro zákazníky, obchodní partnery, banky či investory.

Audit

Provedeme audit podnikatelských činností, analýzu regulatorních požadavků. Identifikujeme chybějící data a procesy z pohledu ESG. Jsme přesvědčení, že naši klienti nezačínají od nuly, na základě naší činnosti budou mít popsán současný stav z pohledu ESG.

Vize

Navrhneme vizi, možnou strategii a klíčové cíle udržitelného podnikání, navrhneme prováděcí plán (u dekarbonizace včetně tzv. transition pathway), stanovíme dosažitelné milníky a dopady na ESG cíle i hospodaření společnosti, tedy předpokládanou finanční náročnost opatření v CAPEX i OPEX. To vše v souladu s EU taxonomií udržitelných činností. Provedeme prioritizaci opatření a investic, definujeme rizika a příležitosti prováděcího plánu.

Komunikace

Na základě auditu a prováděcího plánu připravíme komunikační strategii směrem k zákazníkům, bankám i veřejnosti tak, abyste všechny stakeholdery účinně informovali o své strategii, opatřeních a dosažených výsledcích v oblasti udržitelného podnikání a vaše komunikace měla pozitivní dopad na hodnocení a vnímání vaší společnosti.

Data

Identifikujeme zdroje dat, navrhneme efektivní způsob jejich sběru a zpracování s použitím softwarového řešení, provedeme integrace a automatizace procesů, ověříme a potvrdíme jejich správnost, zavedeme analytické nástroje a připravíme výstupní data pro pravidelný nefinanční reporting a plnění ESG KPI’s.

Realizace

Připravíme zadávací dokumentaci pro projekty plynoucí z prováděcího plánu. Dle požadavků zákazníka jsem schopni převzít odpovědnost za realizaci projektů a za dosažení výsledků definovaného v prováděcím plánu. Realizujeme projekty, implementujeme nejrůznější šetrná řešení a moderní postupy, zavedeme provozní měření emisí a účinnosti, automatické měření a sběr dat, výpočet uhlíkové stopy a dalších ESG ukazatelů.

Report

Sestavíme s vámi Zprávu o udržitelnosti, včetně konsolidace dat od dceřiných společností a třetích stran, poskytneme součinnost při auditech. Nastavíme nefinanční reporting tak, aby šlo a maximálně automatizovaný, periodický proces.

Vyhodnocení

Pravidelně s vámi vyhodnotíme a v návaznosti na změny ve společnosti a jejím podnikání revidujeme a aktualizujeme efektivní strategii a opatření udržitelného podnikání.

Patříme do skupiny společností

Group 4050
Skupina firem aktivních v oblasti udržitelné energetiky, vývoje nových technologií a ochrany životního prostředí
Group 4051
Lídr ve službách a dodávkách v energetice a průmyslu, vývoji úsporných a udržitelných technologií
Logo-eveco-brno
Inovativní řešení pro průmysl i veřejný sektor přispívající k ochraně životního prostředí a snižování nákladů

Zkušenosti našich zákazníků

Logo-partner-cez

„Zkušenosti ORGREZ nám pomáhají v rozvoji a zvýšení úrovně programu řízení stárnutí výkonových transformátorů jaderné elektrárny. Vedle odbornosti si ceníme také ochoty a vstřícného přístupu. Přidanou hodnotu společnosti vnímáme především ve znalosti problematiky, která je vždy na velmi vysoké úrovni.“

Richard Janura, expert řízení stárnutí jaderné elektrárny ČEZ, a. s., Jaderná elektrárna Temelín
Logo-partner-slovnaft

„Technicky a odborne zdatný pracovníci ORGREZ sú pre nás k dispozícií pri údržbe našich výkonových transformátorov, aj v rámci konzultácií pri riešení vyskytnutých problémoch na výkonových aj distribučných transformátoroch. Spolupráca je vynikajúca aj z hľadiska ústretovosti personálu, čo sa týka dochvíľnosti pri odovzdávaní potrebných dokladov pred prípravou a aj po realizácií jednotlivých zákaziek. Pridaná hodnota spolupráce je aj na základe vzájomnej úcty a rešpektu a vysokej odbornej úrovne spoločnosti.“

Oto KANIK, Riadenie údržby, SLOVNAFT, a. s
Logo-partner-advmats-jtj

"S firmou ORGREZ jsme v rámci projektu TRIO provedli troje měření účinnosti fotokatalytických povrchů. Spolupráce fungovala po všech stránkách velice dobře bez ohledu na netradiční požadavky na nastavení. Ve všem nám firma vyšla maximálně vstříc a pomáhala nadstandardním přístupem vyřešit vše, co bylo potřeba k přípravě a realizaci experimentu. Dodané materiály z měření splňovaly naši představu, spolupráci s firmou můžeme vřele doporučit."

Ing. Jan Procházka, Ph.D, President, Advanced Materials – JTJ s.r.o.
Logo-partner-suas-group

"Dlouhodobá spolupráce se společností ORGREZ přispívá k optimalizaci provozu našich zařízení, vyšší efektivitě a lepšímu hospodaření při výrobě tepla a elektrické energie. Navíc nás připravuje k plnění budoucích výzev spojených s přechodem na moderní, udržitelnou energetiku."

David Najvar, místopředseda představenstva, Sokolovská uhelná
Logo-partner-7

"Společnost ORGREZ je naším dlouhodobým partnerem v provozu Elektrárny Chvaletice, a to zejména v oblastech týkající se ekologie – měření a vykazování znečišťujících látek, poradenství a zavádění environmentálních opatření. Díky kvalitě služeb, vysoké odbornosti a zkušenostem zaměstnanců ORGREZ je pro nás spolupráce skutečně přínosná a těší nás, že ji s novými úkoly a prioritami můžeme dále rozvíjet."

Václav Matys, generální ředitel společnosti Elektrárna Chvaletice a společnosti Teplárna Zlín