Blog

Píšeme pro vás články o implementaci ESG principů. Přinášíme vám novinky a tipy z oboru. Ukážeme vám inspirace, jak může mít pragmatický přechod k udržitelnému podnikání pozitivní dopad na ukazatele výkonnosti.
Adobestock_530519639
Shutterstock-1214817562-800x450

Energetické využívání odpadů: inspirace ze zahraničí

Měl jsem tu čest se jako jeden z prezentujících účastnit setkání CEWEP (konfederace evropských zařízení pro energetické využití odpadu) na mezinárodním veletrhu IFAT, který se zaměřuje na moderní postupy a technologie pro životní prostředí.

Adobestock-468191602-b0464c6958b2ce61ced917e5958dc330

Jak si stojí Česká republika v odpadovém hospodářství: reflexe z mezinárodního setkání

Turbulence na trhu s energiemi pokrývají každé zákoutí tohoto průmyslového sektoru, a to i ty, které jsou perspektivní, ale zejména z politických důvodů diskutované spíše šepotem.

Smart-grid-2023-1

Energetika svázaná fyzikálními zákony

Energetika je odvětví, které je svázáno s fyzikálními zákony a tyto ji do značné míry limitují. Bohužel realitou dnešních dní je nepochopení základních fyzikálních principů a co je ještě horší, jejich vědomé přehlížení a neochota naslouchat.

Jaderna-elektrarna-dukovany-autor-shutterstock-1080x675

Energetika je běh na dlouhou trať

Energetická soustava od zdrojů po přenos, distribuci a obchod postupně vyrůstala a budovala se desítky let tak, aby za nejoptimálnější cenu dodávala zákazníkům stabilně elektrickou energii. 

452645

Dekarbonizace živelná, nebo řízená?

Tak vám nevím, jestli se mám radovat, nebo obávat. Poslední dobou kolem nás lítají informace, u kterých je obtížné vyhodnotit jejich znaménko.