Naše poslání

Jsme ESG odborníkem, který si zakládá na pragmatickém přístupu k řešení problémů svých zákazníků. Máme znalosti podložené více jak 65letou praxí v zavádění principů udržitelného podnikání v energetice, průmyslových společnostech a veřejné správě.

Onas-placeholder
Onas_image

Na podnikání se díváme v ekologických, ekonomických i technických souvislostech a s dlouhodobým výhledem. Všechna opatření musí být kvantifikována v penězích a vaše podnikání musí stále dávat ekonomicky smysl. Hledáme nejúčinnější dostupné technologie a opatření, která budou mít co nejlepší reálný efekt pro dosažení udržitelnosti. Nepracujeme s pocity, pracujeme s daty. Pro ně navíc navrhneme automatizované řešení, aby vás ESG zatěžovalo co nejméně.

Navíc, naše přidaná hodnota nekončí jen zpracováním dat a vydáním Zprávy o udržitelnosti. Provedeme vás i praktickou implementací a periodickou revizí navržené strategie.

Jsou za námi léta praxe

Pro prokázání toho, že se společnost reálně věnuje udržitelnosti, slouží Zpráva o udržitelnosti. Ta se dle platných ESRS standardů (European Sustainability Reporting Standards) zabývá třemi oblastmi: E – Environmental/životní prostředí, S – Social/sociální oblast, G – Governance/správa a řízení firmy.

Z pohledu financí, složitosti, rizik a časové náročnosti je nejobtížnější stanovit si reálné cíle v oblasti E a tyto pak naplnit. Snížit dopady podnikání na životní prostředí je přitom možné především redukcí uhlíkové stopy, šetrným využíváním surovin a energie či udržitelným nakládáním s odpadem. A přesně s těmito oblastmi má naše skupina mnohaleté zkušenosti.

Patříme do skupiny technologických společností, jsme český lídr v poskytování inovativních služeb v energetice. Přes 65 let se zabýváme dodávkami v řadě specifických oborů elektroenergetiky a tepelné techniky, zpracováním studií, prováděním speciálních měření a zkoušek, provozem akreditovaných laboratoří, vývojem nejmodernějších technologií, udržitelným rozvojem energetiky a ochranou životního prostředí.

Za tu dobu jsme realizovali nesčetné množství projektů optimalizace provozu výrobních a energetických zařízení, opatření vedoucích ke snížení energetické náročnosti a úsporám a získali přitom bohaté zkušenosti s projekcí, výstavbou, provozem i údržbou technologických zařízení.

Disponujeme technickým zázemím odborných pracovišť a zkušeným personálem. Vedle komplexních služeb můžeme nabídnout i zkušenosti plynoucí z velkého množství dat z celého výrobního cyklu průmyslových a energetických společností. Díky tomu vám můžeme garantovat komplexní odbornost a znalost praxe různých průmyslových oborů.

S našimi datovými specialisty a unikátním softwarovým řešením dokážeme plně automatizovat sběr ESG dat, znatelně zrychlit a zjednodušit jejich zpracování, ověřit jejich správnost, a zajistit tak spolehlivý zdroj dat pro pokročilou analytiku, přípravu nefinančního reportingu a zpracování podkladů pro ESG hodnocení a ratingy.

Patříme do skupiny společností

Group 4050
Skupina firem aktivních v oblasti udržitelné energetiky, vývoje nových technologií a ochrany životního prostředí
Group 4051
Lídr ve službách a dodávkách v energetice a průmyslu, vývoji úsporných a udržitelných technologií
Logo-eveco-brno
Inovativní řešení pro průmysl i veřejný sektor přispívající k ochraně životního prostředí a snižování nákladů