Kdo jsou naši zákazníci

Našimi zákazníky jsou průmyslové podniky s velkou uhlíkovou stopou – společnosti z energetiky, hutnického, chemického, strojírenského, automobilového, potravinářského, zpracovatelského průmyslu a další výroby spotřebních předmětů.

Screenshot_6

Příklady úspěšné spolupráce

Ctz
CTZ s.r.o., Uherské Hradiště

Energetický posudek k projektu snížení energetické náročnosti

Předmětem energetického posudku bylo vyhodnocení projektu na snížení energetické náročnosti spočívající v plynofikaci teplárny Mařatice -…

Fatra Napajedla
Fatra, a.s, Napajedla

Modernizace centrálních tepelných rozvodů

Předmětem energetického posudku bylo vyhodnocení projektu na snížení energetické náročnosti spočívající v modernizaci centrálních tepelných rozvodů…

Tedom
TEDOM a.s.

Snižování emisí dusíku na kogenerační jednotce

Díky použití denitrifikační metody SCR (selektivní katalytická redukce) vypouští kogenerační jednotka v areálu AVIA Praha, na…

Zkušenosti našich zákazníků

Logo-partner-cez

„Zkušenosti ORGREZ nám pomáhají v rozvoji a zvýšení úrovně programu řízení stárnutí výkonových transformátorů jaderné elektrárny. Vedle odbornosti si ceníme také ochoty a vstřícného přístupu. Přidanou hodnotu společnosti vnímáme především ve znalosti problematiky, která je vždy na velmi vysoké úrovni.“

Richard Janura, expert řízení stárnutí jaderné elektrárny ČEZ, a. s., Jaderná elektrárna Temelín
Logo-partner-slovnaft

„Technicky a odborne zdatný pracovníci ORGREZ sú pre nás k dispozícií pri údržbe našich výkonových transformátorov, aj v rámci konzultácií pri riešení vyskytnutých problémoch na výkonových aj distribučných transformátoroch. Spolupráca je vynikajúca aj z hľadiska ústretovosti personálu, čo sa týka dochvíľnosti pri odovzdávaní potrebných dokladov pred prípravou a aj po realizácií jednotlivých zákaziek. Pridaná hodnota spolupráce je aj na základe vzájomnej úcty a rešpektu a vysokej odbornej úrovne spoločnosti.“

Oto KANIK, Riadenie údržby, SLOVNAFT, a. s
Logo-partner-advmats-jtj

"S firmou ORGREZ jsme v rámci projektu TRIO provedli troje měření účinnosti fotokatalytických povrchů. Spolupráce fungovala po všech stránkách velice dobře bez ohledu na netradiční požadavky na nastavení. Ve všem nám firma vyšla maximálně vstříc a pomáhala nadstandardním přístupem vyřešit vše, co bylo potřeba k přípravě a realizaci experimentu. Dodané materiály z měření splňovaly naši představu, spolupráci s firmou můžeme vřele doporučit."

Ing. Jan Procházka, Ph.D, President, Advanced Materials – JTJ s.r.o.
Logo-partner-suas-group

"Dlouhodobá spolupráce se společností ORGREZ přispívá k optimalizaci provozu našich zařízení, vyšší efektivitě a lepšímu hospodaření při výrobě tepla a elektrické energie. Navíc nás připravuje k plnění budoucích výzev spojených s přechodem na moderní, udržitelnou energetiku."

David Najvar, místopředseda představenstva, Sokolovská uhelná
Logo-partner-7

"Společnost ORGREZ je naším dlouhodobým partnerem v provozu Elektrárny Chvaletice, a to zejména v oblastech týkající se ekologie – měření a vykazování znečišťujících látek, poradenství a zavádění environmentálních opatření. Díky kvalitě služeb, vysoké odbornosti a zkušenostem zaměstnanců ORGREZ je pro nás spolupráce skutečně přínosná a těší nás, že ji s novými úkoly a prioritami můžeme dále rozvíjet."

Václav Matys, generální ředitel společnosti Elektrárna Chvaletice a společnosti Teplárna Zlín

Těší nás partnerství s těmito společnostmi