Modernizace centrálních tepelných rozvodů

Předmětem energetického posudku bylo vyhodnocení projektu na snížení energetické náročnosti spočívající v modernizaci centrálních tepelných rozvodů ve Fatra, a.s. Napajedla.

Fatra Napajedla
Lokace: Fatra, a.s, Napajedla

Tento energetický posudek byl vypracován podle § 9a odst. 1 písm. d) zákona 406/200 Sb. jako podklad pro podání žádosti o poskytnutí podpory z prostředků “Operačního programu technologie a aplikace pro konkurenceschopnost, Úspory energie – výzva I.

Další příklady úspěšné spolupráce

Ctz
CTZ s.r.o., Uherské Hradiště

Energetický posudek k projektu snížení energetické náročnosti

Předmětem energetického posudku bylo vyhodnocení projektu na snížení energetické náročnosti spočívající v plynofikaci teplárny Mařatice -…

Tedom
TEDOM a.s.

Snižování emisí dusíku na kogenerační jednotce

Díky použití denitrifikační metody SCR (selektivní katalytická redukce) vypouští kogenerační jednotka v areálu AVIA Praha, na…

Kaweczyn
EKOL, spol. s r.o. (Teplárna Kaweczyn, Polsko)

Snižování emisí dusíku metodou selektivní katalytické redukce

Díky použití denitrifikační metody SCR (selektivní katalytická redukce) vypouští dva horkovodní kotle polské Teplárny Kaweczyn, na…