Snižování emisí dusíku na kogenerační jednotce

Díky použití denitrifikační metody SCR (selektivní katalytická redukce) vypouští kogenerační jednotka v areálu AVIA Praha, na níž ORGREZ toto opatření realizoval, do ovzduší výrazně méně emisí dusíku (NOx), a tím splňují nejpřísnější legislativní požadavky na provoz těchto zařízení.

Tedom
Lokace: TEDOM a.s.

Jedná se o proces čištění spalin, při kterém je vodný roztok močoviny smíchán se spalinami a tato směs je vedena reaktorem s katalyzátorem.

Spaliny, do nichž se technologií SCR řízeně dávkuje vodný roztok čpavku, jsou přivedeny do katalyzátoru, kde probíhá finální chemická reakce. Při katalytické redukci dochází k tvorbě molekulárního dusíku (N2) a vodní páry (H2O). Tyto produkty jsou neškodlivé a tvoří přirozenou součást zemské atmosféry.

Další příklady úspěšné spolupráce

Ctz
CTZ s.r.o., Uherské Hradiště

Energetický posudek k projektu snížení energetické náročnosti

Předmětem energetického posudku bylo vyhodnocení projektu na snížení energetické náročnosti spočívající v plynofikaci teplárny Mařatice -…

Fatra Napajedla
Fatra, a.s, Napajedla

Modernizace centrálních tepelných rozvodů

Předmětem energetického posudku bylo vyhodnocení projektu na snížení energetické náročnosti spočívající v modernizaci centrálních tepelných rozvodů…

Kaweczyn
EKOL, spol. s r.o. (Teplárna Kaweczyn, Polsko)

Snižování emisí dusíku metodou selektivní katalytické redukce

Díky použití denitrifikační metody SCR (selektivní katalytická redukce) vypouští dva horkovodní kotle polské Teplárny Kaweczyn, na…