Vladimír Hlavinka v Otázkách Václava Moravce: Je třeba dohnat promarněnou dekádu

Zakladatel ORGREZ ECO a vlastník ORGREZ Group Vladimír Hlavinka byl 5. 11. 2023 hostem Otázek Václava Moravce na ČT 24. Spolu s bývalým místopředsedou Rady Energetického Regulačního úřadu, dnes partnerem E&Y Blahoslavem Němečkem diskutovali o cenách energií, vlivu obnovení poplatků za obnovitelné zdroje na regulovanou složku cen a o potřebných inovacích v české energetice.

Otazky-vm

V rámci debaty Vladimír mimo jiné uvedl: „S návrhem cenového rozhodnutí ERÚ souhlasím, byť si myslím, že obnovení příspěvku na OZE mělo být lépe komunikováno. Vlivem mimořádné situace by se neměla měnit pravidla, na základě kterých 60 let budujeme zdroje, přenosovou soustavu a obchodní modely. Mimořádná opatření je třeba vracet zpět. Ano, bude to bolet. Ale čím dříve poplatek za obnovitelné zdroje obnovíme, tím líp. Nedělejme z toho politiku.“ 

Dalším tématem byl sporný výklad možností využití Modernizačního fondu. Na tuto otázku Vladimír Hlavinka odpověděl: „Prostředky z emisních povolenek a modernizačního fondu bych použil na investice do budoucího rozvoje přenosové a distribuční soustavy včetně připojování obnovitelných zdrojů, nikoliv na provozní podporu obnovitelných zdrojů a krytí následků, které vznikly v minulosti špatným nastavením výkupních cen, byť je budeme lepit ještě nějakých 7 let.“ 

Co v debatě dále zaznělo? Že rozhodně nejsme odsouzeni být v třetině zemí s nejvyššími cenami energií. Především záleží na tom, jak se naše energetika bude vyvíjet jako celek, jak budou vypadat její zdroje, přenosová soustava a obchodní modely související s rozvojem obnovitelných zdrojů. Pokud začneme chytřeji uvažovat a pracovat s daty, tak by cena pro konečného spotřebitele měla být spíše v tom spodním kvartilu žebříčku zemí seřazených dle ceny energií.

„Je třeba dohnat promarněnou dekádu, kdy stát v inovaci české energetiky zaspal. Dlouho jsme byli v odporu proti tomu, co se děje v Evropě – jak se budují chytré sítě, zavádí chytré měření, pracuje se s daty, buduje distribuční přenosová soustava tak, aby byla připravena na možnosti obnovitelných zdrojů s nulovými variabilními náklady. Je třeba vymýšlet nové obchodní modely reagující na fakt, že neregulovatelné zdroje jsou schopny dodávat jen v určitou dobu. Naše výrobní základna je jedna z nejlepších v Evropě. Umožňuje nám rozvoj obnovitelných zdrojů nastartovat, tak toho využijme,“ uvedl dále Vladimír Hlavinka na jednu z otázek moderátora.

Jak Vladimír dále upozornil, ceny energií byly před vypuknutím energetické krize na takové úrovni, že se většina firem dostatečně nezajímala o správu nákupu a hospodaření s energiemi, podnikoví energetici byli na vymření. Málokterá společnost se zajímala o svou firemní energetiku, energie se pořizovaly čistě přes oddělení nákupu. „Proto se angažuji ve Svazu moderní energetiky, proto s kolegy z ORGREZ Group radíme podnikům a obcím, jak chytřeji využívat jejich zdroje, a rozvíjíme inovativní řešení, která tu klasickou energetiku s velkými zdroji mohou správně doplnit v zájmu firem, spotřebitelů i životního prostředí,“ uzavřel své vystoupení na ČT 24 Hlavinka.