Zajistíme komplexně fungování energetického společenství

Česká energetika se dočkala legislativy pro vznik energetických komunit. Skupiny občanů, obce nebo další komunity se mohou organizovat v rámci tzv. energetických společenstvích, aby se podílely na výstavbě obnovitelných zdrojů a vyrobenou energii mezi sebou lokálně sdíleli a spotřebovávali, případně ji prodávaly. Smysluplně sestavená společenství umožní snížit ceny za energii, posílit energetickou nezávislost a podpořit využívání lokálních, obnovitelných zdrojů.

Solární panely

ORGREZ ECO městům, obcím a dalším společenstvím nabízí podporu při sestavení funkčních energetických společenství, tzn. takových, které budou dávat smysl z pohledu energetického, finančního i právního.

Naše služby jsou komplexní. Nabízíme podporu při sestavení funkčního společenství, při zpracování vlastní žádosti a podkladů nezbytných pro vznik a efektivní fungování energetického společenství, zejména:

Analytické

 • Podpora při hledání vhodných subjektů pro založení společenství
 • Odborné zpracování dat o výrobě, spotřebě a akumulaci
 • Analýzu energetického potenciálu budoucího společenství
 • Návrh na vytvoření efektivně fungujících skupin sdílení
 • Zpracování ekonomických analýz a prognóz

Právní

 • Doporučení nejvhodnější právní formy
 • Návrh optimální vlastnické struktury
 • Návrh zakladatelských listin, včetně návrhu práv a povinností členů
 • Zpracování všech právních podkladových materiálů
Solarni-panely

Technické

 • Návrh nejvhodnějšího technického řešení (SW i HW)
 • Návrh datové architektury a optimální SW platformy
 • Implementace SW platformy
 • Instalace a zprovoznění HW (pro nezbytné průběžné měření)

Ekonomické

 • Tvorba systému pro řízení obchodování a rozúčtování sdílené energie
 • Vnitřní pravidla pro sdílení elektřiny, nákup a prodej elektrické energie (alokační klíče)
 • Způsob stanovení výše plateb členů společenství za sdílenou a nakupovanou energii
 • Analýzy a plánování společných investičních akcí

Správní

 • Podpora při žádosti o dotaci a její administrace
 • Podpora při zakládání energetického společenství
 • Podpora při jednání s úřady (zejm. ERÚ)
 • Podpora při jednání s distributory (dle území)
 • Činnost koordinátora společenství (případně dalších rolí)
 • Školení a vzdělávání

Rozvojové

 • Aktivní vyhledávání dalších vhodných členů do společenství a komunikace s nimi
 • Zpracování dat od nových zájemců o členství, souvisejících analýz a prognóz
 • Příprava na uvolnění územních bariér po zprovoznění plnohodnotného EDC
 • Průběžná optimalizace technického řešení na základě technologického vývoje
 • Legislativní monitoring (chystané vyhlášky a další připravované novely – LEX OZE III)


Budeme rádi, když se budeme moci zúčastnit vypsaných výběrových řízení, jejichž předmětem budou činnosti spojené s energetickými společenstvími.

V případě zájmu kontaktujte Ing. Veroniku Vavrčíkovou na tel. čísle +420 773 747 690 nebo e-mailu veronika.vavrcikova@orgrez.cz.