Návrh udržitelné výtopny

V rámci ORGREZ Group jsme zpracovali návrh rekonstrukce lokální plynové výtopny, jejímž účelem je snížení uhlíkové stopy výroby tepla v lokalitě Rychnovsko. Udržitelný zdroj tepla byl navržen tak, aby nedošlo k navýšení současné výrobní ceny tepla.

Picture
Lokace: Tepelné hospodářství Rychnov nad Kněžnou

Studie zahrnovala návrh optimální kombinace a výkonové škály zdrojů energie včetně vyhodnocení uhlíkové stopy a porovnání nákladovosti po rekonstrukci.

Výstupní návrh je tvořen FVE s maximalizací využití jejího výkonu, hybridního zdroje tepla v podobě kombinace kaskády tepelných čerpadel a elektrokotle a akumulace do teplé vody.

Pro dosažení optimálních ekonomických výsledků je systém navržen tak, aby umožnil připojení do denního trhu s elektřinou.

Další příklady úspěšné spolupráce

Ctz
CTZ s.r.o., Uherské Hradiště

Energetický posudek k projektu snížení energetické náročnosti

Předmětem energetického posudku bylo vyhodnocení projektu na snížení energetické náročnosti spočívající v plynofikaci teplárny Mařatice -…

Fatra Napajedla
Fatra, a.s, Napajedla

Modernizace centrálních tepelných rozvodů

Předmětem energetického posudku bylo vyhodnocení projektu na snížení energetické náročnosti spočívající v modernizaci centrálních tepelných rozvodů…

Tedom
TEDOM a.s.

Snižování emisí dusíku na kogenerační jednotce

Díky použití denitrifikační metody SCR (selektivní katalytická redukce) vypouští kogenerační jednotka v areálu AVIA Praha, na…