Komplexní systém čištění spalin

Pro společnost TTS energo, která dodává tepelnou energii městu Třebíč, jsme navrhli, vyprojektovali a dodali zařízení pro odstraňování emisí SOx, NOx, HF, HCl, těžkých kovů a dioxinů zdroje na energetické využití kontaminované biomasy.

Picture
Lokace: Teplárna TTS Třebíč

Naše zařízení umožňuje dosahování výstupních koncentrací emisí hluboko pod požadovanými limity státní správy. Díky tomuto řešení je možné namísto běžné biomasy používat biomasu nevhodnou pro výrobní závody např. na OSB desky. Zařízení tak přispívá k naplňování hierarchie nakládání s biomasou –> výrobek – recyklát pro výrobu – kontaminovaná biomasa.

Další příklady úspěšné spolupráce

Ctz
CTZ s.r.o., Uherské Hradiště

Energetický posudek k projektu snížení energetické náročnosti

Předmětem energetického posudku bylo vyhodnocení projektu na snížení energetické náročnosti spočívající v plynofikaci teplárny Mařatice -…

Fatra Napajedla
Fatra, a.s, Napajedla

Modernizace centrálních tepelných rozvodů

Předmětem energetického posudku bylo vyhodnocení projektu na snížení energetické náročnosti spočívající v modernizaci centrálních tepelných rozvodů…

Tedom
TEDOM a.s.

Snižování emisí dusíku na kogenerační jednotce

Díky použití denitrifikační metody SCR (selektivní katalytická redukce) vypouští kogenerační jednotka v areálu AVIA Praha, na…