Předehřev spalovacího vzduchu hořákového systému

Cukrovar Prosenice je jedním z mála českých cukrovarů, který pro svůj provoz využívá výrobu páry ze zemního plynu. Cukrovar dlouhodobě usiluje o dosažení maximální provozní účinnosti a vsází přitom především na úspory při výrobě tepla.

Picture
Lokace: Cukrovar Prosenice

Za tímto účelem jsme navrhli, dodali a zprovoznili systém využití odpadního tepla z kondenzátu pro předehřev spalovacího vzduchu hořáku na zemní plyn. Díky instalaci systému předehřevu bylo dosaženo vyšší provozní účinnosti, sníženy náklady na výrobu energie a také snížena uhlíková stopa provozu cukrovaru.

Další příklady úspěšné spolupráce

Ctz
CTZ s.r.o., Uherské Hradiště

Energetický posudek k projektu snížení energetické náročnosti

Předmětem energetického posudku bylo vyhodnocení projektu na snížení energetické náročnosti spočívající v plynofikaci teplárny Mařatice -…

Fatra Napajedla
Fatra, a.s, Napajedla

Modernizace centrálních tepelných rozvodů

Předmětem energetického posudku bylo vyhodnocení projektu na snížení energetické náročnosti spočívající v modernizaci centrálních tepelných rozvodů…

Tedom
TEDOM a.s.

Snižování emisí dusíku na kogenerační jednotce

Díky použití denitrifikační metody SCR (selektivní katalytická redukce) vypouští kogenerační jednotka v areálu AVIA Praha, na…