Kontinuální měření emisí plynového kotle K6

Pro Veolia Energie Kolín naše společnost ORGREZ dodala a zrealizovala dodávku emisního monitoringu – kontinuálního měření znečišťujících látek. Jde o komplexní a víceúčelový informační systém počínající sběrem dat prostřednictvím analyzátoru, až po statistické a počítačové zpracování informací sledující dopady provozu na životní prostředí.

Kolin
Lokace: Veolia Energie Kolín, a.s.

Zákazník obdržel moderní zařízení v souladu s nejnovějšími legislativními požadavky. Kvalitní technické zařízení – analyzátory – spolu s vyhodnocováním přispívají ke snižování množství emitovaných znečišťujících látek a skleníkových plynů.

Další příklady úspěšné spolupráce

Ctz
CTZ s.r.o., Uherské Hradiště

Energetický posudek k projektu snížení energetické náročnosti

Předmětem energetického posudku bylo vyhodnocení projektu na snížení energetické náročnosti spočívající v plynofikaci teplárny Mařatice -…

Fatra Napajedla
Fatra, a.s, Napajedla

Modernizace centrálních tepelných rozvodů

Předmětem energetického posudku bylo vyhodnocení projektu na snížení energetické náročnosti spočívající v modernizaci centrálních tepelných rozvodů…

Tedom
TEDOM a.s.

Snižování emisí dusíku na kogenerační jednotce

Díky použití denitrifikační metody SCR (selektivní katalytická redukce) vypouští kogenerační jednotka v areálu AVIA Praha, na…