Kontinuální měření emisí na zdrojích

ORGREZ Group pro energetickou skupinu SEV.EN dlouhodobě zajišťuje související dodávky, údržbu a provozní evidenci sledovaných emisí včetně vyhodnocení za účelem nepřetržité kontroly environmentálních dopadů elektráren Chvaletice a Počerady.

Picture
Lokace: Elektrárny Chvaletice a Počerady

Naše činnost spočívá nejen v zajišťování měření emisí nejlepšími dostupnými technikami, v jejich evidenci a vykazování, ale také v odhalování provozních poruch a v pomoci při jejich odstraňování. Výsledkem je dlouhodobě spolehlivý a kontrolovaný provoz elektrárenských provozů.

Další příklady úspěšné spolupráce

Ctz
CTZ s.r.o., Uherské Hradiště

Energetický posudek k projektu snížení energetické náročnosti

Předmětem energetického posudku bylo vyhodnocení projektu na snížení energetické náročnosti spočívající v plynofikaci teplárny Mařatice -…

Fatra Napajedla
Fatra, a.s, Napajedla

Modernizace centrálních tepelných rozvodů

Předmětem energetického posudku bylo vyhodnocení projektu na snížení energetické náročnosti spočívající v modernizaci centrálních tepelných rozvodů…

Tedom
TEDOM a.s.

Snižování emisí dusíku na kogenerační jednotce

Díky použití denitrifikační metody SCR (selektivní katalytická redukce) vypouští kogenerační jednotka v areálu AVIA Praha, na…