Analýza, filtrace a regenerace transformátorových olejů

Pro největší slovenskou rafinérii SLOVNAFT a.s. dlouhodobě prověřujeme stav a potřebu obnovy transformátorových elektroizolačních kapalin. Za účelem omezení využití virgin materiálu naše skupina vyvinula zařízení pro filtraci a regeneraci elektroizolačních kapalin.

Picture
Lokace: SLOVNAFT

Toto zařízení umožňuje významné prodloužení doby dovoleného využití elektroizolační kapaliny v provozu, čímž předchází vzniku kapalného odpadu. Mobilní zařízení pro filtraci a regeneraci v rafinérii Slovnaft opakovaně a dlouhodobě nasazujeme, čímž pomáháme ke snižování uhlíkové stopy a dalších environmentálních dopadů z provozu elektrické soustavy v areálu rafinérie.

Další příklady úspěšné spolupráce

Ctz
CTZ s.r.o., Uherské Hradiště

Energetický posudek k projektu snížení energetické náročnosti

Předmětem energetického posudku bylo vyhodnocení projektu na snížení energetické náročnosti spočívající v plynofikaci teplárny Mařatice -…

Fatra Napajedla
Fatra, a.s, Napajedla

Modernizace centrálních tepelných rozvodů

Předmětem energetického posudku bylo vyhodnocení projektu na snížení energetické náročnosti spočívající v modernizaci centrálních tepelných rozvodů…

Tedom
TEDOM a.s.

Snižování emisí dusíku na kogenerační jednotce

Díky použití denitrifikační metody SCR (selektivní katalytická redukce) vypouští kogenerační jednotka v areálu AVIA Praha, na…